บริการกำจัดปลวก

                ปัจจุบันปัญหา “ปลวก” นั้นเป็นหนึ่งในปัญหาของบ้านหลาย ๆ หลังในประเทศไทย เนื่องจากว่า ปลวกเป็นสัตว์ที่ชื่นชอบอากาศชื้น ๆ อย่างมาก ซึ่งประเทศไทยนั้นเป็นเขตร้อนชื้นด้วยแล้ว ทำให้เราพบเจอกับปลวกได้บ่อยมาก ๆ ดังนั้นจขึงมีหลายบ้านที่พบเจอกับปลวกแล้วแต่ไม่รู้จะทำไงเนื่องจากคิดว่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไร แต่นั้นท่านคิดผิดนะครับ ! เมื่อเจอปลวกแล้วปัญหาจะเริ่มใหญ่เรื่อย ๆ จนบางทีแทะบ้านเราไปทั้งแล้วก็มีดังนั้นวันนี้เราจะมาดูข้อควรปฏิบัติเมื่อเจอปลวกเยอะ ๆ กันนะครับ

เปิดฮีทเตอร์

            ฮีทเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่แทบจะไม่จำเป็นในบ้านของเราเลยในประเทศไทย แต่ถ้าหากเป็นบ้านที่มีปลวกด้วยแล้ว ถือว่าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นดีที่ช่วยในการระงับการเดินของปลวกได้เลยนะครับ เพราะด้วยความร้อนของฮีทเตอร์ที่เป้นอากาศที่ปลวกไม่ค่อยถูกด้วย จึงทำให้พวกมันไม่ออกจากรังกันมากขึ้น

บริการกำจัดปลวก

ทำบ้านให้อากาศถ่ายเท

            ต่อมาเราต้องทำบ้านให้อากาศถ่ายเทสะดวกให้มากขึ้น โดยพยายามเปิดหน้าต่าง ประตู ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกได้มากที่สุด เพื่อที่ปลวกจะมาได้ออก เพราะการที่ถ่ายเทอากาศได้สะดวก เป็นอากาศที่ปลวกไม่ถูก เพราะปลวกนั้นชอบที่ชื้น เย็น มากกว่าเนื่องจากปลอดภัยต่อผิวของตัวมันเอง

ปรึกษาบริการกำจัดปลวก

            เมื่อเรามั่นใจว่าเราทำให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกแล้ว ให้เราหาบริการกำจัดปลวก แถวบ้าน ๆ หรือร้านที่มีชื่อเสียง และ เราอยากจะใช้บริการได้เลยนะครับ โยให้เราไปปรึกษากับบริการกำจัดปลวกทันที ถึงปัญหาปลวกที่บ้านของเราและขอใบเสนอราคามาทันที หรือถ้าหากเรามั่นใจว่าจะใช้บริการ เราสามารถตกลงในการกำจัดปลวกได้เลยครับ

                หลังจากนั้นก็ให้เป็นหน้าที่ของ บริการกำจัดปลวก ได้เลยครับให้เขาทำหน้าที่กำจัดปลวกของเขาไป ส่วนเราเมื่อทำการกำจัดปลวกเสร็จสิ้นแล้ว ให้เราพยายามรักษาบ้าน และ พยายามดูแลรักษาบ้านของเราให้ดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อที่บ้านของเราจะได้ไม่โดนปลวกกินอีกนะครับ